Ciekawe

Skup metali szlachetnych nie tylko u jubilera

Choć najczęściej skup złota kojarzy się z salonem jubilerskim, to metale szlachetne są niezwykle często poszukiwane także przez firmy zajmujące się jego przeróbką. W odróżnieniu od metali pospolitych, skup metali szlachetnych bardzo często realizowany jest bezpośrednio u zbywcy, który za złoty czy srebrny złom może otrzymać wynagrodzenie płatne gotówką.

Nie tylko jubiler

Skup srebra czy złota niemal automatycznie kojarzy się z wyrobami jubilerskimi, zatem pierwszym miejscem, do którego udaje się większość posiadaczy złomu metali szlachetnych. Jednak coraz częściej skup metali szlachetnych odbywa się również online. W tym przypadku sprzedający złom powinien się skontaktować z firmą, co może zrobić poprzez formularz online, aby doprecyzować warunki sprzedaży. Większość transakcji jest finalizowana bezpośrednio u sprzedającego, który może również przesłać z góry próbkę posiadanego metalu do kupującego. Warto jednak pamiętać, że przy skupie złota czy srebra ostateczna cena może się nieznacznie różnić od ceny widniejącej w cenniku na stronie. Duży wpływ na finalną cenę ma stan sprzedawanego produktu, który w przypadku znaczących zniszczeń czy zabrudzeń może zaniżyć cenę.

Nie tylko złoto i srebro

Spośród metali szlachetnych najpopularniejsze jest złoto, srebro i platyna. To właśnie skup tych metali jest najpowszechniejszy. Wiele firm skupuje dodatkowo metale rzadkie, ale również pallad, wolfram, molibden czy węgliki i ich spieki. Najczęściej skup srebra, złota czy innego metalu prowadzony jest dla produktów złomowanych, co oznacza, że firmy są zainteresowane zakupem styków, blaszek czy drutów wykonanych z danego metalu szlachetnego. Jeśli chodzi o metale szlachetne, to jednym z najtańszych jest srebro, które pod względem wartości obrotu handlowego dorównuje skupowi platyny. Jednak ze względu na mocne wahania cen za uncję srebra obecnie odzyskiwanie tego metalu jest mało opłacalne.

Nie tylko złom

Część firm skupuje metale szlachetne nie tylko w postaci złomu. W ich cennikach znalazły się także pozycje, obejmujące złota, srebrną czy platynową biżuterię czy metale określonej próby. Przekłada się to na zróżnicowanie cenowe. W przypadku srebra najwięcej można otrzymać za czyste srebro o zawartości powyżej 98% srebra w stopie, nieco tańsze są srebrne płytki, odzyskiwane z akumulatorów, zaś srebrna biżuteria jest dopiero na trzecim miejscu pod względem ceny. Niektóre firmy mogą również skupować wytopy i wylewki zawierające w swoim składzie metale szlachetne. Ich cena może być ustalona indywidualnie.

Więcej dowiesz się na stronie http://www.coinart.pl/skup.php.

Share: