Technologia

Odkup sprzętu firmowego, czyli co należy o tym wiedzieć?

Przedsiębiorstwa wymieniają systematycznie sprzęty elektroniczne po to, aby ich pracownicy mieli do czynienia z lepszymi, bardziej wydajniejszymi urządzeniami. Powstaje jednak przy tym pewien problem – co zrobić ze starym sprzętem? Czy warto w takim wypadku zdecydować się na zewnętrzny odkup komputerów i laptopów?

Stare komputery i laptopy

Fakt, że urządzenia firmowe są na bieżąco wymieniane, nie oznacza faktu, iż nie nadają się one już do dalszego użytku. Należy powiedzieć to bardzo wyraźnie. Tak, może tak być, że niektóre komputery, czy też laptopy nie będą już dobre, ale takich przypadków jest mało – jeżeli weźmie się pod uwagę ilość wymienianego sprzętu.

Na ogół bywa tak, że stare jednostki nie są już może tak wydajne, podzespoły są w części wyeksploatowane, ale i tak nadal mogą znajdować się w użytku. Chociażby w warunkach domowych, gdzie nie wykonuje się tak nader skomplikowanych rzeczy. 

Te urządzenia, które faktycznie nie nadają się już do użytku, należy oddać do wyznaczonego miejsca składowania odpadów problemowych. Jest to uregulowane przepisami prawnymi.

Z kolei te komputery i laptopy, które nadają się jeszcze do użytku można zaoferować firmie, która oferuje odkup zewnętrzny, razem z niszczeniem danych lub można zaoferować do sprzedaży wewnętrznej…swoim pracownikom.

Audyt, wycena i odkup sprzętu komputerowego

Osoby, które nie mają w tym odpowiedniego doświadczenia, w organizacji takiego procesu, powinny skorzystać z pomocy takich przedsiębiorstw, jak https://selkea.pl/. Czuwają oni nad całym procesem, dzięki czemu przedsiębiorcy nie muszą się niczym martwić.

Są oni w stanie również zorganizować niszczenie danych, co jest kolejnym, bardzo ważnym tematem. Przed tym, zanim jakiekolwiek urządzenia firmowe zostaną sprzedane, należy zadbać o wyczyszczenie dysków pamięci. Zarówno, jeżeli chodzi o komputery, laptopy, czy też dyski zewnętrzne. Po to, aby mieć pewność, że żadne dane nie przedostaną się na zewnątrz. Dla dobra swojego, jak również dla dobra pracowników, kontrahentów – ogólnie dla dobra firmy. 

 

Share: